שליש  מסוכנויות הנדלן נסגרו, בשלש השנים האחרונות.

שליש  מסוכנויות הנדלן נסגרו, בשלש השנים האחרונות.

נכתב על ידי Alon (05/24/04, 22:10:28)

ב-3 השנים האחרונות נסגרו כשליש ממשרדי תיווך הדירות בישראל


21.4.2004 עינב בן יהודה | 10:28


מסקר מיוחד של חברת BDI ביזנס דאטה ישראל עולה,
כי בשלוש השנים האחרונות נסגרו %28 עד %36
ממשרדי התיווך שפעלו בישראל.
על פי הערכות כלכלני החברה, בתחילת 2001 פעלו בענף
כ-2,500 משרדי תיווך,
ובסוף 2003 פעלו בענף כ-1,600 עד  1,800 משרדי תיווך
המעסיקים יחדיו כ-5,000 סוכני תיווך

מהנתונים עולה כי ב-2003 התחזקה מגמת ההאטה בעסקות רכישת
דירות (יד שנייה וחדשות). ב-2003 נרשם קיטון של %7.5 במספר
העסקות, בהשוואה ל-2002. ב-2002 נרשם קיטון של %4
בהשוואה לשנה הקודמת. בשנה שעברה נרשמו כ-85 אלף עסקות, זאת
2002 וכ-95.9 אלף עסקות בהשוואה לכ-91.9 אלף עסקאות ב
.ב-2001

מהסקר עולה עוד כי למרות הכניסה המאסיווית בעשור האחרון של רשתות
תיווך ישראליות ובינלאומיות לענף, עדיין %90 מכלל משרדי
התיווך בישראל בבעלות פרטית. בחברה מעריכים כי במהלך השנים
הבאות תתחזק מגמת התרחבות רשות התיווך על חשבון המשרדים
הפרטים .

עוד עולה מהנתונים כי הרשתות להן המספר הרב ביותר של משרדים
הינם רימקס ואנגלו סכסון,
וכי %38 מכלל המשרדים ממוקמים במרכז הארץ.
על אף המשבר הכבד שאליו נקלע הענף, מציינים בביזנס דאטה
כי הענף לא הגיע לכדי מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הטמון בו
וזאת לאור הנתון כי רק %20 עד %30 מסך עסקות
רכישת או השכרת דירות מבוצעות כיום באמצעות משרדי התיווך .